Zang en Kleur last activiteiten af

Het bestuur van vogelvereniging Zang en Kleur uit Asten heeft na onderling beraad besloten om activiteiten af te gelasten.

De ledenbijeenkomsten en lezingen gaan voorlopig niet door. Het Covid-19 virus is nog steeds actief en veel oudere leden behoren tot de risicogroep.

Eveneens is door het bestuur besloten voorlopig geen vogelmarkten te organiseren. 

De jaarlijkse vogeltentoonstelling gaat helaas ook niet door.

De vereniging kan de veiligheid van de eigen leden, de inzenders en de bezoekers niet garanderen.