Nieuwe cijfers RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf op dinsdag 18 augustus een update over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overleden personen door het coronavirus.

Afgelopen week zijn er 4.013 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19.

Dat zijn 23 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week.

Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 12 meer dan vorige week. 

Er zijn 16 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld. Dat zijn er 7 meer dan in de week er voor. 

In de afgelopen week hebben ruim 102.000 mensen laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten, 3.500 mensen meer dan de week daarvoor.

Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week 3,5% is ongeveer gelijk gebleven. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1.   

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld.

Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.