Voorleesbus Blikkie in Asten tijdens de Week van Lezen & Schrijven

Voorleesbus Blikkie in Asten tijdens de Week van Lezen & Schrijven

Van maandag 7 tot en met zondag 13 september vindt de Week van Lezen en Schrijven plaats.

Daarmee krijgt de bekende Week van de Alfabetisering een nieuwe en toegankelijke, begrijpelijke naam.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vraagt ook het Taalhuis van Bibliotheek Helmond-Peel aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

Eén op de zes mensen vindt het bijvoorbeeld lastig om een artikel of brief te lezen, maar bijvoorbeeld ook om voor te lezen voor kinderen. Sommige mensen vinden het ook vervelend als ze ergens iets moeten opschrijven. Eigenlijk zouden ze dat best beter willen kunnen, maar zij weten niet dat er gratis hulp voor hen is. In Asten en Someren kan men dan hulp krijgen bij Onis Welzijn. Er zijn taallessen en taalcoaches. Je kunt bij Onis vragen naar Swita of Lydian.

Op woensdag 9 september staat Voorleesbus Blikkie van 14.00 tot 16.00 uur op de Markt in Asten. Er wordt voorgelezen. Iedereen is welkom. Wie het lastig vindt om zelf voor te lezen kan dat vertellen tegen de medewerkers van de bibliotheek en Onis Welzijn, die erbij zijn.

Op woensdag 9 september start het Taalcafé weer in Bibliotheek Helmond. En op donderdagochtend is het Taalcafé in Deurne ook weer van start gegaan. Dit worden nu wekelijkse wandelingen in groepjes. De hulp is er voor mensen die Nederlands spreken maar een steuntje kunnen gebruiken om beter te lezen en te schrijven. Het is er ook voor mensen die het Nederlands juist willen leren. Het is bovendien gratis.

Meer informatie via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/taalhuis

Dennie heeft ook moeite met taal:

“Het woord ‘alfabetisering’ is erg lastig voor mij. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Dat lukt zelden in één keer. En ik weet ook helemaal niet wat het betekent. Ik heb al mijn hele leven moeite met lezen en schrijven. Daar heb ik mij jarenlang voor geschaamd. Ik durfde het niet te vertellen aan mijn meisje, mijn familie en al helemaal niet aan vrienden en collega’s. Vorig jaar verzamelde ik al mijn moed en zette ik die schaamte opzij. Inmiddels heb ik taalles en gaat er een wereld voor mij open. Dáár gaat het om in deze themaweek. Dat ik en velen met mij er niet alleen voor staan. Maar dat heel Nederland weet wat laaggeletterdheid is. En hoe we dat kunnen stoppen.”

Susan Verheij is coördinator Taalhuis Helmond-Peel en legt uit: “Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat kan alleen als iedereen kan lezen en schrijven. Bij vrijwel alles in ons leven hebben we, zoals dat heet, basisvaardigheden nodig. Een flink deel van de mensen kan wel wat lezen en schrijven, maar heeft er echt moeite mee. Het is jammer als iemand een uitnodiging ergens voor krijgt en die niet begrijpt. Of een brief van het werk of de nieuwsbrief van de school of sportclub. Het voelt ook fijner voor mensen als ze bijvoorbeeld wel een kaartje durven te schrijven of een appje sturen. Misschien kent u wel iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Vertel hem of haar dan dat er mensen zijn die hen hierbij graag helpen. De mensen die er werken, hebben alle begrip.”