Carnaval zonder nieuwe prinsen in gemeente Someren

Alle carnavalsverenigingen in de gemeente Someren hebben gezamenlijk besloten om geen nieuwe prinsen aan te stellen voor de aankomende carnaval.

Unaniem is er de overtuiging dat nieuwe hoogheden een volwaardig carnavalsseizoen verdienen en het lijkt bijna onmogelijk om hen dat te kunnen bieden.

Alle voorbereidingen, die met de prinsenverkiezing te maken hebben, komen nu in een cruciale fase terecht en daarom hebben de carnavalsverenigingen deze knoop eerder doorgehakt dan aanvankelijk gepland was.

Dit betekent dat een aantal activiteiten, die jaarlijks terugkeren op de agenda, komen te vervallen. Het gaat om bijvoorbeeld het prinsenbal, bezoeken van prinsenrecepties en het prinsentreffen.

De komende periode bekijken de verenigingen zelf welke alternatieve festiviteiten er zouden kunnen worden georganiseerd, zowel in de aanloop als tijdens de carnavalsdagen zelf. Ze willen toch alles op alles zetten om te voorkomen dat er helemaal geen carnavalsactiviteiten plaats kunnen vinden. Vanzelfsprekend is dit ook volledig afhankelijk van de beperkende maatregelen die op dat moment gelden.

Voor het jeugdcarnaval geldt het genomen besluit vooralsnog niet, dit vanwege de ruimere mogelijkheden binnen deze leeftijdsgroep. Hier wordt de komende tijd gekeken of het toch mogelijk is om met een jeugd prins(es) de reguliere activiteiten, eventueel met wat aanpassingen, toch door te kunnen laten gaan.