Algemene ledenvergadering carnavalsvereniging De Pompers

Algemene ledenvergadering carnavalsvereniging De Pompers

Carnavalsvereniging De Pompers uit Someren houdt op donderdag 10 september in aangepaste vorm de algemene ledenvergadering.

Vanwege de geldende maatregelen omtrent Covid-19 zal deze helaas door een beperkt aantal leden kunnen worden bijgewoond.

Ze werken daarom met aanmeldingen vooraf, op volgorde van binnenkomst.

Leden kunnen zich per persoon per e-mail aanmelden bij de secretaris van de vereniging.

Omdat ook de bestuursverkiezing op de agenda staat en De Pompers alle leden de gelegenheid willen geven om hun stem uit te brengen, kunnen leden die niet bij de vergadering aanwezig kunnen zijn op 10 september tussen 19.15 en 20.00 uur hun stem uitbrengen in het 'stembureau' bij In den Herberg.

Op de agenda staan de gebruikelijke zaken als financieel jaarverslag, verkiezing kascommissie, jaarverslag. bestuursverkiezing en het afscheid van aftredende commissie- en bestuursleden.

Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur.