BSOB en gemeente Asten verstuurt betalingsherinneringen

De coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen.

Om aan deze mensen tegemoet te komen versturen BSOB en de gemeente Asten niet direct een aanmaning of dwangbevel, maar krijgen belastingbetalers eerst een betalingsherinnering.

Iedereen, die een nog een bedrag open heeft staan bij BSOB of de gemeente Asten die al betaald had moeten zijn, ontvangt een betalingsherinnering. Op het aanslagbiljet of de factuur die u ontvangen heeft, ziet u voor wanneer u het bedrag had moeten betalen. Is deze datum verstreken? Dan kunt u een betalingsherinnering verwachten. Dit geldt ook voor aanslagbiljetten of facturen waarvoor aanmaningen en dwangbevelen zijn verstuurd en die tot op heden niet zijn betaald.

De betalingsherinneringen worden in de maand september verstuurd.

Betaal het openstaande bedrag aan BSOB zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na dagtekening.

Wilt u het bedrag in termijnen betalen? Dat kan alleen nog voor de aanslagbiljetten met een dagtekening 29-2-2020. Dit kan via digitalebalie.bs-ob.nl.

Voor de overige aanslagbiljetten met een betalingsherinnering kan geen automatische incasso meer afgegeven worden.

Voor de facturen van de gemeente Asten moet u voldoen aan de betalingstermijn die op de factuur of aanslag vermeld staat.

Betaalt u het bedrag dat nog open staat niet? Dan start de gemeente het vervolgtraject van invordering weer op. Dit kan betekenen dat u een aanmaning, dwangbevel of zelfs een vooraankondiging loonvordering kan ontvangen. In het uiterste geval dragen wij de invordering over aan een deurwaarder. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt.

Kunt u het bedrag niet betalen? Bel dan naar BSOB via tel. 088-5510000. Medewerkers van BSOB zoeken samen met u naar een oplossing.

Voor vragen of het treffen van een betalingsregeling voor facturen of aanslagen van de gemeente Asten kunt u contact opnemen met het Klanten Contact Centrum via tel. 0493-671212.