Gezamenlijk coronastatement voetbalclubs Asten en Someren

De voetbalverenigingen in Asten en Someren zijn gekomen met een gezamenlijk statement over de coronacrisis, vlak voor aanvang van de nieuwe competitie.

De verenigingen worstelen met de implementatie van de coronamaatregelen en vrezen forse boetes of zelfs tijdelijke sluitingen van sportparken wanneer supporters zich niet aan de RIVM-regels houden.

De urgentie is hoog vinden de voetbalclubs die nu met dit signaal naar buiten zijn gekomen.

De coronacrisis heeft grote impact op de voetbalclubs. Zo zijn de boetes die clubs kunnen krijgen aanzienlijk hoog, wanneer mensen zich niet op het sportpark aan de regels houden. Voor bijvoorbeeld de kantines gelden dezelfde regels als voor horecagelegenheden.

Met het statement willen de clubs duidelijk maken aan voetballiefhebbers in Asten en Someren dat dit seizoen er anders uit zal zien dan voorgaande.

Voorzitter van ONDO, Daniël van Schijndel: "Iedereen die weleens bij het voetballen komt kijken gaat het merken. In de kantine, naast de zijlijn. We moeten samen de uitdaging aangaan en ons houden aan de regels. De kans op forse boetes is sterk aanwezig en het kan zelfs in het ergste geval betekenen dat een club moet sluiten voor een bepaalde periode".

Dat laatste zou betekenen dat clubs met nog meer dalende inkomsten te maken hebben. Vanwege de coronacrisis zien sportverenigingen bijvoorbeeld hun kantine-inkomsten al dalen.

De clubs zijn tot overeenstemming gekomen over bepaalde afspraken, zodat er op hoofdlijnen sprake zal zijn van een eenduidige corona-aanpak. Het statement is opgesteld en ondertekend door alle zeven de voetbalverenigingen in Asten en Someren: NWC, ONDO, Olympia Boys, SV Someren, SV Lierop, SSE en SVSH. Het is bijzonder dat de clubs elkaar op deze manier hebben weten te vinden.

KNVB-regiovertegenwoordiger Riny van Deursen geeft daarnaast aan dat er daarom sprake is van een opdracht voor alle supporters en leden: ,,De crisis is allerminst voorbij en dit moment hebben we dan ook aangegrepen om uit te dragen dat we de klus samen moeten klaren".

De KNVB heeft eerder protocollen opgesteld voor alle voetbalclubs in Nederland, maar deze zijn niet 100% waterdicht. ,,Het komt veel neer op maatwerk. Iedere club is anders, daarom komt het ook neer op de bereidwilligheid van supporters om zich te houden aan de regels”.