Jaarvergadering Dorpsoverleg Lierop

Dorpsoverleg Lierop houdt op dinsdag 22 september de jaarvergadering in gemeenschapshuis De Vurherd.

De vergadering is van 20.00 tot 22.00 uur.

In verband met de huidige coronamaatregelen is er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus graag vooraf aanmelden via e-mail marieke@dorpsoverleglierop.nl.

Wethouder Guido Schoolmeesters en wethouder Louis Swinkels zullen aanwezig zijn voor verdere toelichting en het beantwoorden van vragen.

De agenda:

1. Opening en welkom.
2. Vaststellen agenda en inventariseren rondvragen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Actielijst vergadering 5 maart 2020.
5. Vaststellen sociaal en financieel jaarverslag 2019.
6. Stand van zaken diverse onderwerpen:
- Zonnepark Lungendonk
- Geluidsscherm
- Voorgenomen industrieterrein langs Kanaaldijk
- Voetpad Heesvenstraat
- Vervolg verkeersonderzoek Lierop
- Huisartsenpraktijk Lierop
7. Presentatie ‘Liever in Lierop’.
8. Rondvraag.