Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ondersteunt Misty Fields-festival

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in het derde kwartaal van 2020 € 132.606 toegekend aan 35 natuur- en cultuurprojecten, waaronder het Misty Fields Festival in Heusden.

Stichting Misty Fields krijgt een financiële toekenning ter waarde van € 6000.

De bijdrage is een garantiebijdrage.

Dat betekent dat de definitieve hoogte wordt vastgesteld aan de hand van de eindafrekening.

De bijdrage is uitsluitend bedoeld om, na aftrek van andere inkomsten, een eventueel tekort aan te vullen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is voorvechter van een samenleving waarin cultuur en natuur mensen verbinden en verrijken.

Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen.