Project ‘Goed Voor Elkaar’

Project ‘Goed Voor Elkaar’

Op initiatief van enkele inwoners van Asten is het project ‘Goed Voor Elkaar’ opgezet.

Dit project heeft als doel om de zelfredzaamheid van Astense senioren vanaf 70 jaar te vergroten en hen voor te bereiden op datgene wat hen bij het ouder worden te wachten staat.

Senioren moeten en willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Het project wil een aanzet geven en ondersteunt hierbij de inwoners van Asten en met name de 70-plussers om te bouwen aan een toekomstbestendig netwerk.

De projectgroep gaat met de senioren in gesprek over het ouder worden. Hiermee wordt bereikt, dat men zich bewust wordt van wat er geregeld is of nog juist niet.

De gesprekken zullen in eerste instantie groepsgewijs plaatsvinden (per wijk) en kunnen op verzoek gevolgd worden door een huisbezoek. Voor deze huisbezoeken zijn vrijwilligers opgeleid.

Tijdens de groepsbijeenkomst zal aan de deelnemers gevraagd worden een zo genaamde netwerkkaart in te vullen. Hierop staan onderwerpen die van belang zijn om als senior zo redzaam mogelijk te blijven in de toekomst.

Het eindresultaat van ‘Goed Voor Elkaar' zal zijn dat senioren zich meer bewust zijn van het belang van een sterk netwerk.

De start van het project is op donderdag 8 oktober in De Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt geleid door Don van Sambeek uit Laarbeek. Hij is initiatiefnemer van ‘Goed Voor Elkaar’ in de gemeente Laarbeek.