Brainstormavond over de toekomst van de kermis in Someren-Eind

Op vrijdag 25 september vindt in de grote zaal van De Einder een brainstormavond plaats, met zo’n dertig voornamelijk jongere dorpsbewoners, over de toekomst van de kermis in Someren-Eind.

De avond is georganiseerd door de werkgroep Kermis van de Dorpsraad Someren-Eind en staat onder leiding van Ans van der Velden-Coolen.

Centraal staat de vraag: Is er toekomst voor de kermis als dorpsfeest in Someren-Eind?

En zo ja: Hoe zou die toekomst er dan uit kunnen zien?

De avond begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren.