De actiekaart van het Astens Mannenkoor

In 2020 werd het Astens Mannenkoor, net zoals iedereen, getroffen door het coronavirus.

Vanaf half maart werd er niet gerepeteerd. De zangers misten hierdoor hun wekelijkse repetities en het daarbij horende uitstapje naar zaal Jan van Hoek.

Alle concerten en optredens zijn niet doorgegaan. Ondertussen is besloten dat ook het Herfstbockconcert in november niet doorgaat.

Het Astens Mannenkoor wil in 2021 de gouden- en diamantenparen huldigen van 2020 en 2021.

Het repeteren vindt ondertussen weer plaats in een goed geventileerde ruimte in Museum Klok & Peel, gedurende één uur op de donderdagavond.

In de herfstperiode houdt het Astens Mannenkoor jaarlijks haar zakjesactie. Het past niet in deze tijd om deur aan deur te vragen om een zakje. Om die reden heeft het Astens Mannenkoor besloten om geen zakjes te verspreiden.

In plaats daarvan wordt in Asten-dorp huis aan huis een kaartje bezorgd. Daarop worden de gevolgen van het coronavirus voor het Astens Mannenkoor uitgelegd.

De bewoners krijgen via het kaartje vrijwillig de mogelijkheid om geld te doneren aan het Astens Mannenkoor.

Op deze wijze zoekt het Astens Mannenkoor contact met de bevolking, brengt hen op de hoogte en vraagt om steun, als de bewoner daar behoefte toe voelt.

De kaartjes vinden de bewoners van Astendorp tussen 4 en 10 oktober in hun brievenbus.

Wilt u na het lezen van dit artikel het Astens Mannenkoor steunen? U kunt doneren op ibannummer NL05RABO 0103637869 t.n.v. Astens Mannenkoor.