SIRIS.nl

Jaarvergadering MTC De Happy Drivers

MTC De Happy Drivers hield op 30 september de leden- en jaarvergadering in clubhuis Jan van Tieskes in Someren-Eind.

Ondanks het feit dat er, buiten de wekelijkse motorritten die coronaproof werden gereden, nauwelijks activiteiten hebben plaatsgevonden, werd er toch een Happy Driver van het jaar gekozen. Deze eer viel dit jaar te beurt aan Theo Goossens, die terecht trots was op zijn benoeming.

Een tweetal leden, te weten Pieter van Brug, secretaris en Peter van den Eijnde van de activiteitencommissie, hebben hun functie neergelegd en werden daarvoor hartelijk bedankt.

Theo Goossens was herkiesbaas en Herman Janssen stelde zich beschikbaarals bestuurslid. Beiden zijn door de ledenvergadering aangenomen. De functie van secretaris is echter nog vacant. Het bestuur heeft hiervoor een dringende oproep aan de leden gedaan. Marika Maas bood aan om hiervoor tijdelijk ondersteuning te bieden.

De winnaar van de woordzoeker, Jan van Bommel, werd verrast door bestuurslid Vannie Lommen die de prijs persoonlijk aan huis kwam overhandigen.

Voor 2020 zal op zondag 25 oktober de laatste (wekelijkse) rit gereden worden. Verder zullen er dit jaar vanwege Covid-19 geen activiteiten meer plaatsvinden.

Volgend jaar zijn er twee jubilarissen, Harrie van de Kemenade en Marika Maas: allebei 25 jaar lid van MTC de Happy Drivers. Natuurlijk zijn nieuwe leden welkom.

Zij kunnen informatie vinden op www.mtcdehappydrivers.nl.