Aandacht voor elkaar 'Samen houden we vol'

Burgemeester Dilia Blok spreekt op www.someren.nl de inwoners van de gemeente Someren toe.

Beste mensen,

We leven met zijn allen in een bijzonder moeilijke tijd. Al ruim een halfjaar heeft het coronavirus ons in zijn greep. Ook wij kennen in onze gemeente mensen die ernstig ziek zijn geworden of overleden zijn onder omstandigheden die we vooraf nooit hadden kunnen bedenken. Mensen raakten hun baan kwijt, bedrijven gingen failliet. Scholen en kerken gingen dicht. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en feesten gingen niet door. Er ging een streep door de vele geplande evenementen, verenigingsactiviteiten en de kermissen. En dat allemaal om de meest kwetsbare medemensen te beschermen en ons zorgsysteem overeind te houden. Het is een uitzonderlijke opgave waar we samen voor staan.

We doen ons best maar we zijn er nog niet. We gaan alle zeilen bijzetten om het virus de baas te worden. Met weer voorlopig aangescherpte maatregelen moeten we het nog een tijd volhouden. Het is helaas niet anders. Gelukkig hebben we in de afgelopen periode veel veerkracht getoond. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we ook deze komende tijd samen op een goede manier doorkomen.

Mooie voorbeelden

Graag deel ik via deze weg een compliment uit aan de inwoners van de gemeente Someren. We waren er voor elkaar. We maakten muziek voor elkaar. We brachten eten naar de buren. We stuurden elkaar kaartjes en bedachten allerlei manieren om toch samen te kunnen genieten. Online ging een hele wereld open, maar gelukkig gebeurde er ook van alles moois in levenden lijve en op 1,5 meter afstand. Bedrijven en verenigingen vonden zichzelf opnieuw uit en de beperkingen haalden een uitzonderlijke creativiteit naar boven. Onze jeugd liet zien dat ze zich prima aan de regels kan houden. En veel kinderen knutselden iets moois voor de ouderen, die dat beetje extra aandacht zo hard nodig hadden. Ik ben trots op Someren, Someren-Eind, Lierop en Someren-Heide.

Aandacht voor elkaar

Ook de komende periode zullen veel mensen in onze gemeente verdriet, teleurstellingen en eenzaamheid ervaren door de gevolgen van het coronavirus. Het is belangrijk dat we elkaar blijven helpen om door deze tijd te komen en de emoties een plek te geven. Aandacht voor elkaar is de sleutel hiervoor. Als jullie blijven doen wat je de afgelopen periode al deed, komen we samen al een heel eind. En is er iets waar je geen raad mee weet, neem dan gerust contact op met bijvoorbeeld onze dorpsondersteuners. Verlies elkaar ook de komende tijd niet uit het oog, vraag door hoe het met de ander gaat en wat je voor iemand kunt betekenen. En hoe mooi zou het zijn als er ook nu weer allerlei nieuwe initiatieven ontstaan waarin mensen elkaar vinden en inspireren?

Een goed idee?

Natuurlijk doe ik ook graag mee. Ken je of ben je iemand die ik kan verblijden met een kaart of een coronaproof bezoekje? Dan hoor ik dat heel graag. Ook kom ik van harte buurten bij kleinschalige activiteiten die op diverse plekken voorzichtig weer starten. Vanzelfsprekend op een veilige manier en op gepaste afstand. Stuur gerust je verzoek per e-mail naar burgemeester@someren.nl of neem telefonisch contact op met ons secretariaat op 0493-494888.

Ik weet zeker dat het in de dorpen van de gemeente Someren bruist van de idee├źn. Jullie weten als geen ander hoe we op een sympathieke, ludieke, bijzondere of juist hele gewone manier Aandacht voor elkaar kunnen hebben. We hebben gelukkig veel enthousiaste inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven. Heb je een idee en wil je dat delen, meld dit dan bij het platform Samen voor Someren, via e-mail info@samenvoorsomeren.nl.

Een prachtig initiatief is daar al te vinden: naar een idee van een aantal Somerenaren is Someren Geraakt ontstaan. Mensen die er voor anderen willen zijn en elkaar steunen om de emoties omtrent de coronaperiode een plekje te geven. Ik spreek de hoop en de wens uit dat er nog veel mooie initiatieven volgen. Ik weet intussen dat ik op jullie kan vertrouwen.

We gaan er samen de schouders onder zetten om het coronavirus onder controle te krijgen. Laten we alert blijven en zorgen dat niemand buiten de boot valt. Ik vertrouw erop dat dit ons gaat lukken en dat we oog en oor hebben voor elkaar en voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Samen houden we vol!

Jullie burgemeester
Dilia Blok