Algemene ledenvergadering Lierop Leeft in Koepelkerk

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van Lierop Leeft op dinsdag 6 oktober in de Koepelkerk is naar tevredenheid verlopen.

Ondanks de beperkingen is het toch gelukt om een zinvolle vergadering te houden. Met 30 mensen in de kerk en 27 mensen via een beeldverbinding hebben ze de agenda af kunnen werken.

Het jaarverslag, de jaarstukken en het jaarplan 2020-2021 werden toegelicht en goedgekeurd.

De herverkiezing via een strook in de brievenbus is uitstekend verlopen; 102 leden hebben gestemd en zowel Toon van de Ven als Willy van den Elzen werden met een overweldigende meerderheid herkozen.

Het laatste punt van de agenda was de presentatie rond de stand van zaken m.b.t. de realisatie van 24-uurs zorg in Lierop.

Omdat de informatie niet van tevoren is gedeeld heeft het bestuur besloten nog één week de tijd te nemen voor een reactie.

De info zoals die is gepresenteerd in de vergadering is op www.lieropleeft.nl te lezen.

U kunt uw reactie, uw bedenkingen of uw steunbetuigingen kenbaar maken door uw reactie te sturen naar e-mail info@lieropleeft.nl.

Aan het einde van de vergadering stond voorzitter Martien Kusters even stil bij het vertrek van Ferd Raaymakers naar Deurne. Hij memoreerde kort de verdiensten van Ferd voor Lierop Leeft en overhandigde hem een bos bloemen.

Foto's: Lierop Leeft