Esther Bruijstens nieuwe voorzitter Dakos

Korfbalvereniging Dakos hield op maandag 26 oktober de algemene ledenvergadering.

In verband met het coronavirus vond die digitaal plaats.

Tijdens deze vergadering werd er een nieuwe voorzitter gekozen. Na maar liefst vijf jaar als vicevoorzitter had Diane Engelen tijdens de ALV van 2019 aangegeven dat het seizoen 2019-2020 toch wel echt het laatste jaar zou zijn dat ze de taken als vicevoorzitter op zich zou nemen.

Nu, na vijf jaar, is er een opvolger gevonden. Esther Bruijstens uit Lierop werd unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging.

Omdat de ALV geheel digitaal plaats vond, kon er zeer beperkt afscheid worden genomen van Diane als vicevoorzitter.

Daarom is er een speciaal bedankboekje gemaakt waarin alle leden, en veel betrokkenen, nog een dankwoord hebben geschreven aan Diane.

Diane zal nog actief blijven binnen de club als lid van de Technische Commissie (TC). En daar waar nodig zal ze het bestuur ondersteunen.