Diakenwijding Jack Swaanen in Sint-Janskathedraal Den Bosch

Jack Swaanen uit Asten wordt op zater­dag 7 no­vem­ber door bis­schop Gerard de Korte van ’s-Hertogen­bosch in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Jan Evan­ge­list in Den Bosch tot diaken gewijd.

Maar liefst zes mannen zullen door handopleg­ging en gebed de wij­ding ont­van­gen.

Vanwege de corona­maat­re­ge­len is het helaas niet moge­lijk hierbij aanwe­zig te zijn.

De plech­tig­heid, die om 10.30 uur begint, is wel via live­stream te volgen op het video­ka­naal van de ka­the­draal: YouTube video­ka­naal Sint-Jan Den Bosch.

Op zon­dag 8 no­vem­ber zal diaken Swaanen voor­gaan in een vie­ring uit dank­baar­heid en zegen over de toe­komst, om 9.30 uur in Asten en om 11.00 uur in Someren.

Daar­naast blijven de reguliere vie­rin­gen ook door­gaan; 9.30 uur in Someren en 11.00 uur in Asten door pastoor Scheepers.

Reserveren:
Someren: Patricia Kloppers, op vrij­dag tussen 9.00 en 11.00 uur en 19.00 en 20.00 uur, tel. 06-49760202.
Asten: don­der­dag tussen 10.00 en 16.00 uur en 19.00 en 20.00 uur, tel. 0493-691315.

Een receptie voor diaken Swaanen is niet moge­lijk. Het kerk­bestuur zal daar op een later moment nog invulling aan geven.