Eindejaarsactie Handbal Someren

De eindejaaractie van Handbal Someren ging dit jaar door in een andere vorm.

Er werd niet met worstenbrood of speculaas lang de deur gegaan.

Wel konden ze besteld worden bij de leden van Handbal Someren.

De bestellingen werden op zaterdag 14 november opgehaald op de parkeerplaats van sporthal De Postel.

De opbrengst van de actie komt ten goede aan de vereniging en zal gebruikt worden voor het opleiden van (jeugd)trainers en scheidsrechters.