Werkgroep ‘Mooi Wadi-Park’ in gesprek met wethouder Swinkels

Om de wateroverlast van de Keizerstraat en Grebbe in Someren op te lossen wil de gemeente een wadi aanleggen in het Waterdael nabij De Ranonkel.

Om te voorkomen dat dit een kale wadi wordt, zoals er al meer liggen in het Waterdael, hebben bewoners van de Grebbe samen met de Wijkraad Waterdael, De Ranonkel, Ziezo kinderdagopvang en IVN een werkgroep opgericht, genaamd ‘Mooi Wadi-Park’.

De werkgroep heeft een mooie presentatie gemaakt met daarin de eisen, wensen en suggesties voor de inrichting van een Wadi-Park Grebbe.

Op donderdag 12 november namen wethouder Louis Swinkels en civiele waterambtenaar Arno Timmerman het wensenpakket van de wijkraad in ontvangst in De Ranonkel.

Jan Meeuws, voorzitter van de werkgroep 'Mooi Wadi-Park' vertelde hoe het proces verlopen is en Nazan Schillings vulde aan daar waar het de school betreft. Mooie biodiversiteit, stevige bomen en struiken en een rijk bloemenmengsel. De wijk biedt aan om het parkje te adopteren en zo zelf voor het beheer en onderhoud te gaan. 

Zie voor meer informatie de facebookpagina van wethouder Louis Swinkels.