Lezing Oost-Brabant in de Franse tijd

Simon van Wetten verzorgt op maandag 9 november een lezing over het effect van de Franse Revolutie op de Peel in Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat 23 in Asten.

Dit is de derde lezing in het kader van de lezingenreeks ‘De Peel tussen droom en daad’.

Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30 uur, aanvang presentatie 20.00 uur.

De entree bedraagt € 7,50.

Over de historie:

In 1794 begon voor de dorpen rond de Peel de Franse Tijd. Een briefje van de Franse generaal Salme illustreert de sprong van de oude naar de nieuwe tijd. Salme leidde de Franse troepen die via de oostelijke helft van Brabant hun weg naar het noorden zochten. Het bedoelde briefje schreef Salme vanuit het kasteeltje van Beek en Donk, dat hij had ingevorderd en inrichtte als hoofdkwartier. Dat Salme juist in dit mooie slotje wenste te resideren geeft al aan waar de Fransen voor kwamen: het uitdragen van de revolutie. Dan kun je namelijk zonder gewetenswroeging kasteeltjes inpikken van zo’n nietsnut als een edelman. Maar … in zijn brief excuseerde Salme zich voor de plunderingen waaraan enkele van zijn soldaten zich hadden schuldig gemaakt. Dat was niet de intentie der Franschen, oorlogende tegen den tyrannen. Zulke soldaten waren de naam der Fransen niet waardig en zij zouden daarom worden geëxecuteerd. Iedereen werd uitgenodigd naar dit spektakel te komen kijken, opdat de Brabanders met eigen ogen konden zien dat de bedoeling der Fransen een goede was. Wat er vervolgens tussen 1794 en 1813 veranderde? Alles. En dat ook nog in een razend tempo. Voor de bewoners van de Peel was het in elk geval behoorlijk wennen.

Over de spreker:

Simon van Wetten (1955) woont in Gemert, is historicus, archiefmedewerker, docent geschiedenis, freelance journalist en las al in zijn jonge jaren de Peelboeken van Toon Kortooms en Antoon Coolen helemaal stuk.

De lezingenreeks 'De Peel tussen droom en daad' is een initiatief van Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten, heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne, heemkundekring de Vonder Asten-Someren, Museum Klok & Peel Asten en Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.