Nieuw bestuur GR Peelgemeenten

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten heeft een nieuw bestuur.

Het nieuwe dagelijks bestuur wordt gevormd door de wethouders sociaal domein van de vijf gemeenten van het samenwerkingsverband: Janine Spoor (Asten), Marnix Schlösser (Deurne), Wilmie Steeghs (Gemert-Bakel), Joan Briels (Laarbeek) en Theo Maas (Someren).

Op donderdag 19 november is wethouder Marnix Schlösser benoemd tot voorzitter en wethouder Wilmie Steeghs tot vicevoorzitter.

De GR Peelgemeenten is op 1 januari 2017 gestart en is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. De GR voert namens deze gemeenten taken uit binnen het sociaal domein, zoals Wmo en Jeugd.

De afgelopen jaren bestonden voor de GR Peelgemeenten vooral uit het bouwen van een stabiele organisatie. Deze organisatie staat nu en daarmee breekt een nieuwe fase aan. De GR gaat meer aansluiten op de maatschappelijke opgaven van de lokale gemeenten. Het is een ‘lenige organisatie’, die kan meebewegen met de visies van colleges en gemeenteraden. Het nieuwe bestuur, directeur Catharine Verberne en de circa 100 medewerkers van de GR gaan met deze volgende fase aan de slag.

De samenwerkende gemeenten zijn met elkaar overeengekomen dat de GR Peelgemeenten zich richt op de taken binnen het sociaal domein. De organisatie is doorgelicht door een extern bureau. Een van de uitkomsten hiervan is dat de GR anders ingericht wordt, onder het motto ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk’. Zo is de bestuurlijke adviescommissie die er was opgeheven en is er nu een nieuw dagelijks bestuur dat bestaat uit de wethouders sociaal domein. Deze bestuursvorm past bij waar de organisatie zich op richt.

Burgemeester Hilko Mak van Deurne neemt hiermee afscheid als voorzitter van de GR Peelgemeenten: “Ik ben trots op wat we samen hebben neergezet. Er is in de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt door medewerkers, management en bestuur om een stabiele en robuuste organisatie neer te zetten. Dat was niet altijd gemakkelijk, in een periode dat gemeenten veel taken op hun bordje kregen en budgetten onder druk stonden. Ik ben vooral trots op de medewerkers, die onder deze moeilijke omstandigheden zijn blijven bouwen aan de organisatie. Er ligt nu een goede basis voor de toekomst. Ik draag mijn taken dan ook met een gerust hart over aan het nieuwe bestuur. Ik wens Peelgemeenten veel succes met het uitvoeren van de belangrijke taken voor de inwoners van Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.”

Naast het dagelijks bestuur is er ook een nieuw algemeen bestuur gevormd. Naast de wethouders sociaal domein, zitten in het algemeen bestuur de wethouders Henk van Moorsel (Asten), Helm Verhees (Deurne), Inge van Dijk (Gemert-Bakel), Greet Buter (Laarbeek) en Guido Schoolmeesters (Someren).