Portefeuillewisseling in college Asten

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de wisseling van twee portefeuilleonderdelen.

Het portefeuilleonderdeel 'Prinsenmeer' van wethouder Henk van Moorsel zal overgaan naar wethouder Janine Spoor.

Wethouder Van Moorsel zal het onderdeel ‘Accommodaties en maatschappelijke voorzieningen’ overnemen van wethouder Spoor.

De reden voor deze wisseling van portefeuilles is gelegen in het feit dat wethouder Van Moorsel, mede gelet op de momenteel lopende juridische procedures, iedere mogelijke schijn van belangenverstrengeling als wethouder in dit dossier wil voorkomen.