Jaarkaart Museum Klok & Peel voor gezinnen met laag inkomen

Museum Klok & Peel in Asten heeft met de Stichting Leergeld Asten-Someren een bijzondere sociaal-culturele overeenkomst gesloten.

Dankzij die overeenkomst krijgen 65 gezinnen met een laag inkomen uit Asten en Someren een jaarkaart voor het museum.

Het idee voor deze samenwerking kwam van Joop van Dijck, voorzitter van Stichting Leergeld Asten-Someren. Van Dijck: „Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Onze stichting stelt zich ten doel om daar iets aan te doen.”

Museumvrijwilliger Bram Nugteren en operationeel manager Frank van Kempen reageerden direct positief op het idee van de Stichting Leergeld en kwamen al snel met een concreet voorstel. Al eerder maakte Bram Nugteren namens het museum met diverse maatschappelijke organisaties afspraken over samenwerkingsverbanden. Zo kunnen bewoners van Wooncentrum Savant de Lisse uit Asten bijvoorbeeld het hele jaar door het museum bezoeken met een speciaal pasje.

De jaarkaart geeft de gezinnen niet alleen het recht om Museum Klok & Peel te bezoeken, maar is ook bedoeld voor de evenementen die het museum door het jaar heen organiseert. Een voorbeeld is de komende - coronaproof - editie van ‘Museum in Wintersfeer’ die van 21 december tot en met 3 januari plaatsvindt.

De wethouders van Asten en Someren die het sociaal domein in hun portefeuille hebben zijn enthousiast over het samenwerkingsverband.

Wethouder Janine Spoor van Asten: „Ik juich het toe dat een bezoek aan ons mooie museum ook voor onze inwoners met een krappe beurs mogelijk wordt gemaakt”.

Wethouder Theo Maas van Someren onderstreept dit: „Uitstekend dat kinderen en jongeren via Leergeld het mooie Museum Klok & Peel in Asten kunnen bezoeken. Óók als het om cultuur gaat is het voor hen belangrijk om méé te kunnen doen. Hopelijk volgen nog vele culturele instellingen dit mooie voorbeeld!”