Alzheimer Café Peelland

Op dinsdag 1 december was het Alzheimer Café Peelland weer geopend en net als vorige maand was het café maar toegankelijk voor een kleine groep van acht personen die zich tevoren opgegeven hadden.

Deze kleine bezetting heeft ook gevolgen voor alle vrijwillige medewerkers. Bij de bijeenkomsten zijn er, naast de gespreksleider, nog maar twee vrijwilligers aanwezig.

Op 1 december waren dat Annelies Dittner en Monique Opdam.

Het was een zeer zinvolle bijeenkomst. Doordat de groep klein was, ontstond er een vertrouwelijkheid waarin de gasten echt hun verhaal kwijt konden. Het was echt een lotgenotenbijeenkomst met verhalen die, al zijn ze voor iedereen anders, toch voor de aanwezigen herkenbaar zijn.

Het Alzheimer Café Peelland is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals in de Peelregio (Asten, Deurne en Someren).

De bijeenkomsten vinden iedere eerste dinsdag van de maand plaats, met uitzondering van de maand augustus.

De toegang en de eerste consumptie zijn gratis.

De avond start om 19.30 uur en wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Indien u het moeilijk vindt u aan te melden, kunt u ook telefonisch een gesprek hebben.

Verschillende vrijwilligers hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld.

U kunt daarover Piet Schippers bellen tel. 0493-692695 of tel. 06-27338017.