PG Asten-Someren is voortaan PG Helmond-Asten-Someren

De Protestantse Gemeente Asten-Someren is per 1 januari gefuseerd met de Protestantse Gemeente Helmond.

Tijdens een bijeenkomst op 31 december zijn bij de notaris de stukken getekend, die nodig zijn om samen te gaan met PG Helmond.

Vanaf februari 2019 is een flink aantal kerkenraadsleden en gemeenteleden vanuit beide gemeenten bezig geweest om de fusie tot een goed einde te brengen.

De nieuwe naam is Protestantse Gemeente Helmond-Asten-Someren, in het kort PG HAS.

Tijdens de kerkdienst op zondag 7 februari wordt er stilgestaan bij de fusie en wordt er afscheid genomen van de kerkenraadsleden die gaan stoppen.