Herinrichting Vorstermansplein van de baan

Het Dorpsoverleg Heusden heeft van de gemeente Asten de officiële bevestiging ontvangen dat de herinrichting van het Vorstermansplein Heusden tot 2025 van de agenda verdwenen is.

Sinds januari 2017 is het Dorpsoverleg Heusden met enkele initiatiefnemers uit het dorp bezig om budget vrij te krijgen om het plein in te richten als actief middelpunt van het dorp.

Sinds dat begin zijn er veel positieve momenten geweest waaronder de presentatie aan de gemeenteraad in februari 2019. Hier is het burgerinitiatief door de raad zeer positief ontvangen waarna zij opdracht heeft gegeven aan het college tot uitwerking van een procesvoorstel.

In november 2019 is het burgerinitiatief Vorstermansplein als PM post opgenomen in de begroting 2020. In het voorjaar van 2020 heeft het college de voorjaarsnota 2020 (Financiële analyse 2020 & Coronacrisis) voorgelegd aan de raad. De nota was negatief en om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen moeten harde keuzes gemaakt worden.

Eén van die keuzes is het doorschuiven van de herinrichting van het Vorstermansplein. Hierbij is besloten dat het procesvoorstel niet eerder dan in 2025 voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.

Het Dorpsoverleg Heusden begrijpt dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden in deze tijd maar betreurt het ten zeerste dat de gewekte indruk, die vanaf de start van het initiatief positief geweest is, een misleidende indruk gebleken is. De onderbouwing waarom de herinrichting voor vijf jaar naar achteren geschoven wordt ontbreekt helaas ook in deze.

Dorpsoverleg Heusden blijft in communicatie met de gemeente en zal blijven bekijken waar de kansen liggen om het initiatief eerder op de agenda te krijgen.

Deze mededeling had Dorpsoverleg Heusden willen brengen tijdens de jaarvergadering. De jaarvergadering, die doorgaans in het najaar gehouden wordt, gaat dit jaar niet door in verband met de coronamaatregelen van de overheid.

Wanneer de jaarvergadering wél zal plaatsvinden is nog niet bekend.