Gemeenteraadsvergadering live op SIRIS-radio en -tv

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 28 januari in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 december.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Beoordelen concept-Werkprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven.

6. Deelnemen aan het experiment centraal tellen bij Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021.

7. Vaststellen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Someren 2021.

8. Vaststellen Beleidsplan Openbare verlichting periode 2021-2025.

9. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Veegplan X gemeente Someren.

10. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2021.

11. Verklaring van geen bedenkingen Speelheuvelstraat 30.

12. Vaststellen beleidskaders reserve grondbedrijf.

13. Vaststellen beleidskaders kredietoverheveling investeringen.

14. Sluiting.

SIRIS-tv zendt deze gemeenteraadsvergadering live uit op SIRIS-radio en SIRIS-tv.