Gemeenteraadsvergadering Asten zonder quorum

De gemeenteraad van Asten vergadert op maandag 25 januari om 16.00 uur zonder dat de gemeenteraadsleden aanwezig zijn.

De nieuwe burgemeester Anke van Extel-van Katwijk zal deze extra vergadering zonder quorum voorzitten.

Raadsnestor Math Vankan (Leefbaar Asten) zal aanwezig zijn.

De raadsfracties geven schriftelijk hun standpunten door.

Agenda:

1. Vaststellen agenda.
2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 8 december 2020. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Vaststelling bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-2'.
5. Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Van Extel-van Katwijk.
6. Sluiting.

De vergadering wordt live uitgezonden via SIRIS-radio.