Dankwoord van Hubert Vos

Een dankwoord van Hubert Vos.

Beste inwoners van Asten, Heusden en Ommel,

Onlangs heb ik afscheid genomen als burgemeester. Daarmee kwam een einde aan een prachtige tijd van wonen, werken en leven in de gemeente Asten en de regio. Ik ga nu van mijn pensioen genieten, heb vrije tijd om leuke dingen te doen.

Het zal wel een periode van wennen zijn.

Bij mijn afscheid heb ik van vele verenigingen en inwoners fijne afscheidsgroeten en attenties mogen ontvangen.

Ik heb ervaren, dat ook een digitaal afscheid warm kan zijn.

Ik dank u allen hartelijk voor uw reacties, de fijne samenwerking en ontmoetingen.

Het ga u allen goed, mede namens Els, Hubert Vos.

Met vriendelijke groet,
Hubert Vos.