Tien jaar natuurinventarisatie op het Woold

Tien jaar geleden ontstond de Natuurwerkgroep IVN Het Woold.

Recent leverden zij hun inventarisatieverslag over 2020 in.

De natuurwerkgroep constateert, na tien jaren inventariseren, dat de flora zich heeft ontwikkeld tot bijna 350 soorten planten, waaronder sporenplanten, kruidachtige planten en
houtachtige gewassen zoals bomen en struiken.

Ook de fauna heeft zich als gevolg van de verschillende biotopen - met veel wilde bloemen als leefgebied - bijzonder ontwikkeld.

De laatste jaren lijkt er, vooral door de droogte, een stagnatie op te treden.

Het aantal waargenomen soorten vogels op de golfbaan is in de loop der jaren tot ca. 150 soorten toegenomen.