Leefbaar Asten en D66-Hart voor Asten gaan verder als 'Samen voor Asten'

De politieke verenigingen Leefbaar Asten en D66-Hart voor Asten gaan met ingang van 3 februari gezamenlijk verder in de partij Samen voor Asten.

In september 2019 hebben de leden van Leefbaar Asten al met de naam en het nieuwe logo ingestemd.

D66-HvA heeft vervolgens in maart 2020 contact gezocht met Leefbaar Asten met de vraag om samen verder te gaan, omdat de politieke standpunten en visie van de twee partijen nauwelijks van elkaar verschilden.

In de afgelopen tien maanden is dit verder uitgewerkt en dit heeft nu geleid tot de politieke fusie Samen voor Asten.

De fractie Samen voor Asten zal met vijf zetels vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad met Math Vankan als fractievoorzitter.

De partij blijft deel uitmaken van de huidige coalitie en Janine Spoor blijft wethouder.

Iedereen die bestuurlijk of in politieke zin actief was voor de beide partijen gaat door in de nieuwe samenwerking.