Principeplan voor 29 woningen in Ommel goedgekeurd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten heeft goedkeuring gegeven aan het principeverzoek om te komen tot de bouw van 29 nieuwe woningen voor Ommel.

Het betreft de ontwikkeling van de hoek Kluizendries-Kluisstraat. Hiermee is er concreet zicht op realisatie van woningen in Ommel.

Verantwoordelijk wethouder Henk van Moorsel is opgetogen: “Als gemeentebestuur zijn wij samen met de dorpsraad Ommel intensief betrokken bij allerlei ontwikkelingen. Het is dan mooi nieuws dat er concreet zicht komt op de realisatie van woningen voor Ommel. Ik hoop dat we snel met meer goed nieuws kunnen komen voor Ommel want de vraag is nog altijd groot”.

Ook de Dorpsraad Ommel, die zich al jaren inzet voor meer woningen in Ommel, reageert enthousiast “Bij de Toekomstagenda Asten 2030 hebben we ingestoken op duizend extra inwoners voor Ommel. Daarna is er binnen gemeente en Provincie een andere benadering van Ommel op gang gekomen en zien we allerlei goede ontwikkelingen. Dit project is daarvan een mooi tastbaar resultaat”.

Het voorliggend plan draagt daarmee dus bij aan de daadwerkelijke realisatie van de visie Ommel 1.000+.

Het verzoek om 29 woningen te bouwen op het voormalig korfbalveld en het naastgelegen weiland is ingediend door CRA Vastgoed BV. Het planvoornemen van CRA Vastgoed BV omvat een mooie mix van verschillende soorten woningen, bestaande uit levensloopbestendige (senioren) woningen, rijwoningen, vrijstaand geschakelde woningen en kavels voor zelfbouwers. De op dit moment doodlopende straat Kluizendries wordt doorgetrokken en aangesloten op de Kluisstraat. Voor langzaam verkeer komt er een ontsluiting op het vrij liggend fietspad langs de Kranenvenweg.

Korfbalvereniging ODC is in 2018 met het plan bij de wethouder sport gekomen om gebruik te gaan maken van het kunstgrasveld van Olympia Boys in Ommel. De gemeente zou dan dit korfbalveld op kunstgras mogelijk maken en in ruil daarvoor kregen zij eigendom van het voormalig veld. Na het (moeizaam) verkregen akkoord van de KNKB (de korfbalbond) kon dit plan ten uitvoer worden gebracht. Bij het opstellen van een stedenbouwkundige opzet voor deze locatie kwam al snel naar voren dat de kwaliteit van het plan aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden door ook het naastgelegen perceel te betrekken.

Om het plan mogelijk te maken dient het bestemmingsplan herzien te worden. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart en naar verwachting kan de bestemmingsplanprocedure over enkele maanden opgestart worden. Als alles mee zit zou de bouw van de woningen kunnen starten in de loop van 2022.

Naast dit plan op het voormalig korfbalveld zijn er nog een tweetal locaties nadrukkelijk in beeld voor woningbouw; Kloosterstraat 8 en ‘Ommel-Oost’. Het bestemmingsplan voor woningbouw achter Kloosterstraat 8 is reeds in april vorig jaar vastgesteld. De gemeente is in afwachting van de uitspraak van de Raad van State op een ingediend beroep. Naar verwachting zal de Raad van State binnen enkele weken uitspraak doen.

Medio vorig jaar heeft het college een voorkeursrecht gevestigd op een aantal percelen ten oosten van de Kloosterstraat waar een woonwijk van 60 tot 80 woningen moet gaan komen. Met alle eigenaren worden momenteel constructieve gesprekken gevoerd om te komen tot aankoop van deze percelen.