Eric van Oosterhout en Ruud van Berlo van De Pandoer winnen OVA-online quiz

Eric van Oosterhout en Ruud van Berlo van De Pandoer winnen OVA-online quiz

Omdat de huidige omstandigheden het niet toelaten om elkaar persoonlijk te treffen, besloot het bestuur van de OVA om de traditionele nieuwjaarsborrel dit jaar online te houden op 28 januari.

Voorzitter Rob Bongenaar keek in zijn nieuwjaarstoespraak terug op het afgelopen jaar en toonde de financiële stand van zaken.

Omdat door corona nauwelijks activiteiten konden plaatsvinden, is over 2020 geen contributie geheven.

Na de mooie woorden van de voorzitter zaten in totaal 51 bedrijven klaar om deel te nemen aan de online quiz die door Boom Events werd georganiseerd.

Het idee hiervoor kwam van de werkgroep evenementen, die vooraf bij de deelnemers persoonlijk een smakelijk borrelpakket hadden bezorgd. De juiste ambiance was gecreëerd.

Er werden allerlei vragen gesteld die met behulp van een handige app moesten worden beantwoord. In de pauzes deelde quizvrouw Marie de foto’s die de deelnemers op haar verzoek hadden gemaakt in de huiskamers. 

De quiz werd gewonnen door Eric van Oosterhout en Ruud van Berlo van De Pandoer, op de voet gevolgd door achtereenvolgens Rob en Pascal Maas en Johan en Els van Rijssel.