Ingelaste gemeenteraadsvergadering op SIRIS-radio

De gemeenteraad van Someren komt op dinsdag 9 februari bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis voor een ingelaste raadsvergadering.

De vergadering is zonder publiek.

De vergadering wordt vanaf 20.00 uur uitgezonden op SIRIS-radio en niet op SIRIS-tv.

De uitzending duurt totdat de vergadering in beslotenheid verder gaat.

Agenda

1. Opening.

2. Bekrachtigen van de geheimhouding op de ter beschikking gestelde stukken.

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de besloten raadsvergadering van 28 januari.

4. Bespreken onderzoeksrapport.

5. Sluiting.