Portefeuilleverdeling wijzigt

Vanaf 1 maart wijzigt de portefeuilleverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten.

De portefeuille Handhaving gaat in zijn geheel naar burgemeester Anke van Extel-van Katwijk.

Dit betekent dat de burgemeester zowel de coördinatie, het beleid als de uitvoering van handhaving in haar portefeuille krijgt.

De redenen van deze wijziging zijn vooral dat de integraliteit (toch) beter is gediend met één portefeuillehouder en dat de verdeling van handhavingstaken onder meerdere bestuurders meer overlegmomenten en momenten van kennisoverdracht met zich meebrengt voor bestuurders en medewerkers.