Sterfte lager dan verwacht in week 8

In week 8 (22 tot en met 28 februari) overleden in ons land naar schatting ruim 3.200 mensen.

Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 300 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3.491).

Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder en Wlz-zorggebruikers nam af.

Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. De schatting van de sterfte in week 8 zit ruim 200 sterfgevallen onder de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 205 overleden COVID-19-patiënten in week 8 (stand 2 maart).

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is afgenomen in week 8. De sterfte onder de overige bevolking nam ook af. Er overleden bijna 1.200 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ruim 2.000 mensen.

In week 8 overleden in alle leeftijdsgroepen naar schatting minder mensen. Vooral bij mensen van 80 jaar of ouder was de sterfte in week 8 lager dan verwacht voor deze periode. Er overleden naar schatting ruim 1.800 mensen van 80 jaar of ouder, ruim 950 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 400 mensen jonger dan 65 jaar.

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring.

Voor alle overledenen tot en met oktober 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden bijna 13.000 mensen aan COVID-19 van maart tot en met oktober 2020. De oversterfte in de eerste coronagolf en de eerste zes weken van de tweede golf wordt volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus. 

Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

Tot en met juni 2020 heeft het RIVM 6.187 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd. In week 39 van 2020 tot en met week 8 van 2021 registreerde het RIVM 9.251 overleden COVID-19-patiënten, waarvan 205 in week 8 (stand 2 maart 2021). In de tussenliggende periode (1 juli tot week 39 2020) ging het om minder dan 200 overleden COVID-19-patiënten.