Asten ontvangt 330.000 euro subsidie ter stimulering van energiebesparende maatregelen bij huishoudens

De gemeente Asten heeft met succes een aanvraag ingediend voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen.

Met de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, ook wel RREW genoemd, kunnen gemeenten hun huiseigenaren stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Met het bedrag kunnen naar schatting 3.300 huishoudens geholpen worden om met slechts enkele eenvoudige energiebesparende maatregelen geld te besparen.

Wethouder John Bankers is blij met de toegekende subsidie: ,,We kunnen zo huishoudens-huurders dan wel eigenaar-bewoners helpen voor wie het treffen van energiebesparende maatregelen vaak een flinke kostenpost is. Met het aanbieden van tochtstrips, ledlampen of radiatorfolie kunnen mensen al flinke besparingen realiseren op hun energierekening. Bovendien bieden we ook de mogelijkheid aan om gebruik te maken van een adviseur om te zien waar nog meer extra besparingen mogelijk zijn.”

Speciaal voor dit doel is een voertuig ingericht met producten en voorlichtingsmaterialen die door de wijken rijdt. Bewoners krijgen een voucher die ze ter plekke kunnen inwisselen voor diverse artikelen om besparingsmaatregelen te treffen. Inwoners krijgen daar ook advies hoe deze artikelen zijn aan te brengen. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om meteen een afspraak te maken met een adviseur, die het huis beoordeelt op meer energiebesparende mogelijkheden.

De gemeente Asten is net als andere gemeente druk bezig met het opstellen met een Transitievisie Warmte. ,,Als gemeente Asten zetten wij in deze eerste fase sterk in op energiebesparing bij huishoudens en bedrijven. Wij denken dat daar op korte termijn veel winst is te behalen, zowel voor het klimaat als voor ieders portemonnee”, aldus wethouder Bankers.

Naar verwachting gaat dit traject in mei lopen.

De gemeente communiceert op dat moment over de precieze uitvoering.