Werkbezoek CDA-Tweede Kamerkandidaat Inge van Dijk (nr. 4) in Someren

Het aantal Brabantse kandidaat-Tweede Kamerleden op een verkiesbare plek bij de komende verkiezingen is op één hand te tellen.

Eén van de kandidaten, die de Brabantse belangen in Den Haag met hand en tand zal verdedigen, is Inge van Dijk. De Gemertse staat op de vierde plek van de CDA-kieslijst.

Het bezoek aan Bouwbedrijf Dobu en de modelwoning op Groote Hoeven stond eerder al gepland tijdens de Woonchallenge, maar moest vanwege een te druk programma worden doorgeschoven. Op zaterdag 13 maart ging ze bij Dobu in gesprek met Roland van Bussel (directeur/eigenaar Bouwbedrijf Dobu), wethouder Louis Swinkels en fractievoorzitter CDA Someren Arjan Evers.

De nieuwbouwwijk Groote Hoeven in Someren is gelegen tussen prachtige grote bomenrijen. Daar is groen en duurzaam het sleutelwoord. De woningen die daar in de afgelopen tijd zijn gebouwd en de komende periode nog gerealiseerd worden zijn gasloos en zo optimaal mogelijk duurzaam en circulair. Dobu heeft bij de start van de bouw in Groote Hoeven een modelwoning gebouwd, die als informatiebron dient voor toekomstige bewoners. Directeur/eigenaar van Dobu Roland van Bussel vertelde Inge van Dijk op een bevlogen wijze over zijn ervaringen van de afgelopen jaren. Bij het duurzaam bouwen van de woningen betrekt hij zoveel mogelijk lokale ondernemers. Dat beperkt de transportbewegingen en daarmee de uitstoot van brandstoffen. Op de vraag van Van Dijk of het project voor herhaling vatbaar is, antwoordde Van Bussel bevestigend. Het is een leerproces voor het bouwbedrijf en de architect, omdat je steeds nieuwe dingen tegen komt. Hij geeft aan, dat het door de wijze van bouwen en gebruik van de materialen mogelijk is om in drie tot vier dagen het casco van een duurzame woning te realiseren. Inge van Dijk ziet in deze (snelle) manier van bouwen een mogelijke oplossing voor de enorme bouwopgave, die we op dit moment en de komende jaren hebben. De vraag naar starters-, senioren en mantelzorgwoningen is groot. “We doen vaak te spastisch over het creëren van mantelzorgwoningen”, vertelde het toekomstig Tweede Kamerlid. “Daarmee kun je een deel van het probleem oplossen. Ook de zorg is dan meteen geregeld”. Inge van Dijk is een voorstander van ‘bouwen naar behoefte’. De uitdaging is volgens haar dusdanig groot, dat het niet volstaat om alleen gebruik te maken van inbreidingslocaties. Er moet ook gekeken worden naar voldoende uitbreidingslocaties. Creatief worden, dat is het motto. Niks mag onbesproken blijven. Louis Swinkels sprak daarbij de wens uit dat er meer mandaat bij de gemeente komt te liggen om uit te breiden in plaats van provinciale of landelijke modellen te hanteren. De gemeente weet immers het beste waar de behoefte van haar inwoners ligt en dat geldt voor alle kernen van Someren in relatie tot de leefbaarheid.

Er werden tijdens het bezoek diverse thema’s besproken, zoals de kostprijs van starterswoningen, de mogelijkheden op VAB-locaties (voormalige agrarische bedrijven) en het huisvesten van arbeidsmigranten. Fractievoorzitter Arjan Evers vertelde dat hier in Someren zeer pragmatisch mee wordt omgegaan. Dit gebeurt volgens hem jammer genoeg niet in elke regiogemeente.

Na het gesprek werd er nog een bezoek gebracht aan de modelwoning in nieuwbouwwijk Groote Hoeven. Het werkbezoek eindigde met een interview met Inge van Dijk en Louis Swinkels voor SIRIS-tv.