In week 10 ongeveer evenveel mensen overleden als verwacht

In week 10 (8 tot en met 14 maart) overleden in ons land naar schatting 3.300 mensen.

Dat zijn ongeveer evenveel sterfgevallen als verwacht voor deze periode en bijna 250 sterfgevallen meer dan in de week ervoor (3.075).

De sterfte onder Wlz-zorggebruikers nam ook iets toe, maar bleef onder het verwachte niveau.

Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 van 2021 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in week 8 en 9 lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 10 is ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode.

Het RIVM registreerde 136 overleden COVID-19-patiënten in week 10 (stand 16 maart).

De sterfte bij mensen, die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, is iets toegenomen in week 10, maar het aantal overledenen is lager dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking nam ook toe en ligt net boven het verwachte niveau. Er overleden ruim 1.150 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 2.150 mensen.

In week 10 was voor alle leeftijdsgroepen de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden naar schatting 1.900 mensen van 80 jaar of ouder, bijna 1.000 mensen van 65 tot 80 jaar en bijna 450 mensen jonger dan 65 jaar.

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met november 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 16.000 mensen aan COVID-19 van maart tot en met november 2020, zoals het CBS op 10 maart publiceerde. De oversterfte in de eerste coronagolf en de eerste tien weken van de tweede golf wordt volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus.

Het RIVM heeft tot nu toe 16.118 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd, waarvan 9.715 tot en met november 2020 (stand 16 maart 2021). Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.