Geslaagde zwerfvuildag in Lierop

Op zaterdag 20 maart vond in Lierop de jaarlijkse zwerfvuildag plaats.

Gerard Claassen zorgde, namens Dorpsoverleg Lierop en samen met de gemeente Someren, ervoor dat zo'n vijftig vrijwilligers bij De Vurherd zakken, zakhouders en grijpers uitgereikt kregen.

De vrijwilligers ruimden het zwerfafval binnen de bebouwde kom en in het buitengebied op, zodat Lierop er weer redelijk zwerfvuilvrij bij ligt.

Heel actief tijdens deze dag waren de kinderen van pedagogisch centrum en BSO D'n Hoef.

Na gedane arbeid kregen de vrijwilligers een bloemetje en een nestkastje mee naar huis.