Piet Aarts, Willy van Happen en Theo Martens ontvangen CDA-onderscheiding

Het CDA Asten heeft op vrijdag 19 maart drie leden benoemd tot lid van verdienste: Piet Aarts, Willy van Happen en Theo Martens.

De drie oud-wethouders van de lokale CDA-afdeling ontvingen uit handen van voorzitter Rien van den Broek en wethouder John Bankers de bijbehorende zilveren speld en oorkonde.

De zilveren speld is een erkenning aan leden van het CDA, die zich jarenlang hebben ingezet voor de partij. Om voor de zilveren speld in aanmerking te komen moeten leden minimaal 20 jaar lid zijn van het CDA en zich minstens 10 jaar vrijwillig voor de partij hebben ingezet.

Vanwege de coronamaatregelen kon de CDA-afdeling Piet Aarts, Willy van Happen en Theo Martens niet tijdens een ledenvergadering huldigen. Als dag van uitreiking werd 19 maart 2021 gekozen. Exact 35 jaar geleden nam het huidige CDA voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Asten.

Piet Aarts was een van de oprichters van de lokale CDA-afdeling en de eerste wethouder van het CDA in Asten in 1986. Aarts bleef acht jaar raadslid en wethouder tot in 1994. Sinds die tijd heeft hij altijd meegeholpen aan campagnes en bezoekt hij nog met regelmaat de achterbanvergaderingen van het CDA.

Willy van Happen is voor het CDA in 1986 raadslid geworden. Die rol vervulde hij tot 1998. De laatste vier jaar van die periode was hij tevens wethouder. In 2002 trad hij toe tot het afdelingsbestuur als penningmeester. Hij vervulde die rol bijna 10 jaar tot in 2011. Van Happen is ook nog altijd actief voor het CDA tijdens campagnes en door het bezoeken van achterbanvergaderingen.

Theo Martens nam in april vorig jaar afscheid als wethouder van de gemeente Asten na een periode van 15 jaar. Daarvoor was Martens al actief als bestuurslid (1991-1997), voorzitter van de lokale afdeling (1997-1998) en raadslid (1998-2005). Martens is na zijn pensionering nog altijd een actief lid binnen het CDA.

Het CDA Asten-Heusden-Ommel staat op een later moment, als de coronamaatregelen het toestaan, met de leden nog stil bij de erkenningen voor de drie oud-wethouders.