Activiteiten in Erfgoedpunt Peel

In Erfgoedpunt Peel staan in november weer diverse activiteiten op de rol, die interessant zijn voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van de Peel, de Peeldorpen en de bewoners.

Op vrijdag 13 november van 13.00 tot 17.00 uur is Ad Kersten in het Erfgoedpunt aanwezig om vragen over de historie van de Peel en de Peeldorpen te beantwoorden.

Op donderdag 19 november van 10.00 tot 12.00 uur is er weer  Beeldherkenning Asten met Adrie Mennen. Op deze ochtend staan historische foto’s uit Asten centraal

Elke donderdag wordt door een klein legertje vrijwilligers gewerkt aan het ontsluiten van bronnen met informatie over wie in het veen van de Peel heeft gewerkt, met name bij de grote vervenings- en ontginningsbedrijven.

De Peelwerkers kwamen niet alleen uit de nabij gelegen dorpen maar ook uit Drenthe, Groningen, Zuid-Holland en Pruisen. Vrimd volk dus.

Wilt u eens een kijkje komen nemen bij dit project? U bent welkom. De vrijwilligers vertellen u er graag over.

Erfgoedpunt Peel vindt u in het Museum Klok & Peel.

Het Erfgoedpunt en de aldaar aangeboden activiteiten zijn gratis te bezoeken. Voor bezoek aan het museum zelf gelden toegangsprijzen.

Zie ook www.museumasten.nl.