Lezing De Peel, van wingewest tot beschermd natuurmonument

De Peel is decennialang gebruikt voor de winning van turf en het herhuisvesten van boerenbedrijven. Nu is een groot deel beschermd en teruggegeven aan de natuur.

Henk Zingstra verzorgt op maandag 30 november over deze ontwikkeling een lezing in het kader van de lezingenreeks ‘De Peel tussen droom en daad’.

De lezing vindt plaats in Museum Klok & Peel in Asten.

Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Aanvang presentatie 20.00 uur. Entree € 7,50.

De lezing is de vierde in de lezingenreeks ‘De Peel tussen droom en daad’.

Alle gebieden in eigendom van de gemeente Deurne werden in december 1980 aangewezen als beschermd natuurmonument. Dit tot ergernis van de gemeente Deurne. Die had er alle belang bij de handen vrij te houden met betrekking tot de Peel. Er werd namelijk nog steeds geld verdiend met het uitgeven van concessies voor de turfwinning. Daarbij bood de nutteloos geachte natuur van de Peel een uitgelezen kans om boeren die moesten wijken voor woningbouw te herhuisvesten. Zowel gemeente als verveners gingen in beroep tegen de aanwijzing tot natuurgebied. Beiden schermden met verlies aan arbeidsplaatsen en het onmisbaar zijn van het veen voor de champignonteelt. Gelukkig was daar Werkgroep Behoud De Peel die vrachtwagens volgeladen met veen uit de Peel ging volgen. En wat bleek; het veen werd linea recta naar België afgevoerd. De vervening werd uiteindelijk afgebouwd en tegelijkertijd werden maatregelen genomen om opnieuw veenvorming mogelijk te maken.

Van 1976 tot 1985 was de spreker Henk Zingstra Districtsbeheerder Natuurbescherming bij het Staatsbosbeheer in Zuidoost Brabant en nauw betrokken bij de aanwijzing van de Deurnese Peel tot beschermd natuurmonument.

De lezingenreeks ‘De Peel tussen droom en daad’ is een initiatief van Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten, heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne, heemkundekring de Vonder Asten-Someren, Museum Klok & Peel Asten en Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.