Belangrijk Russisch bezoek in Museum Klok & Peel

Maandag 7 en dinsdag 8 december bezocht een belangrijke museale delegatie van het Russische Rijksmuseum Rostov Kremlin uit de stad Rostov Museum Klok & Peel in Asten.

Rostov ligt driehonderd kilometer ten noordoosten van Moskou en zestig kilometer van der stad Yaroslavl.

Het Kremlin is een zeer groot staatsmuseum met driehonderd medewerkers waar jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers komen. Het bijzondere aan Rostov is dat er een fort rondom de stad ligt, dat in de zeventiende eeuw gebouwd is door Nederlandse ingenieurs.

Een unieke basis voor samenwerking is de aanwezigheid van een klokkengieterij en een grote collectie luidklokken. Op het buitenterrein van het museum zijn een viertal met elkaar verbonden klokkentorens waarin een aantal zeer grote luidklokken hangen. De grootste klok weegt 31 ton. Om een beeld te geven, dat is vijf keer het gewicht van de beroemde Notre Dame klok die in Asten gegoten is en waarvan een replica te bewonderen is in Museum Klok & Peel.

Het museumbestuur en de directrice van het Rostov Kremlin, Nataliya Karovskaya, hebben uitvoerig kunnen spreken over toekomstige uitwisseling van informatie, met name over de onderscheidende culturen van het luiden van klokken in Rusland en de beiaardcultuur in de Lage Landen (Nederland, België en Noord-Frankrijk). Waar Museum Klok & Peel voorbereidingen heeft getroffen tot de oprichting van een Internationaal Expertise Centrum voor Campanologie, heeft Rostov Kremlin recentelijk een start gemaakt met hun Center of Bell Art. Tijdens het bezoek werden belangrijke documenten en boeken uitgewisseld.

De start van het bezoek was maandag rond 15.00 uur met een uitvoerige rondleiding door Museum Klok & Peel door conservator Rainer Schuette. Het museumbestuur heeft de delegatie daarna uitgenodigd om de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst voor bijna tweehonderd medewerkers en vrijwilligers bij te wonen. Dat bleek voor het Russische gezelschap een unieke ervaring.

Hoewel het bezoek pas in het weekend definitief werd bevestigd, was er voor burgemeester Hubert Vos van de gemeente Asten toch een mogelijkheid voor een kennismaking met de delegatie. Dit gaf tevens de gelegenheid om hen het jubileumboek “800 jaar Asten” aan te bieden. Ook voor Koninklijke Eijsbouts was het een interessant en belangrijk bezoek. Na een gezamenlijke bespreking in het museum, volgde nog een rondleiding door de klokkengieterij door Joep van Brussel.

Op korte termijn vindt overleg plaats of het Russische Center of Bell Art een dependance kan worden van het International Expertise Center Singing Bronze. Het is de uitdrukkelijke wens van de directrice om onder dezelfde naam, Singing Bronze, de klokkencultuur breed te kunnen presenteren. Ook wil ze graag kandidate zijn om artikelen te schrijven voor het in voorbereiding zijnde Journal of Campanology onder eindredactie van bestuurder Luc Rombouts van Museum Klok & Peel.

In Nederland loopt de procedure om, in navolging van België de beiaardcultuur formeel erkend te krijgen als UNESCO Immaterieel Erfgoed. En Rusland wil zich, volgens mevrouw Karovskaya, graag bij dit dossier aansluiten.