Duurzame samenwerking Atlant Groep en Museum Klok & Peel

Donderdag 17 december is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Atlant Groep en Museum Klok & Peel in Asten gesloten.

De overeenkomst werd getekend door algemeen directeur René Walenberg en directeur Groepsdetacheringen Paul Verbakel namens Atlant Groep en door voorzitter Harry van der Loo en vice-voorzitter Wil van Roosmalen van Museum Klok & Peel in Asten.

De gevolgen van de invoering van de nieuwe Participatiewet gaan niet aan het museum voorbij. De instroom van mensen in het kader van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is gestopt. Hierdoor krijgt het museum, zeker op termijn, te maken met een breder aanbod van mensen die op dit moment buiten het arbeidsproces staan. De begeleiding van deze mensen, in combinatie met 170 vrijwilligers is een uitdagende opgave voor de leiding van Museum Klok & Peel.

Het doel van de overeenkomst is personen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te laten plaatsen dan wel ervaring op te laten doen in het kader van de ParticipatiePoort Klok & Peel. Deze bestrijkt het gebied Asten-Someren.

De overeenkomst past binnen de ambitie van de ParticipatiePoort zoals benoemd in het beleidsplan van Klok & Peel ‘Duurzaam op weg naar 2020’ en sluit aan bij de doelstellingen van de Atlant Groep in het kader van de Participatiewet. De overeenkomst is aangegaan voor drie jaar en wordt vervolgens jaarlijks verlengd met één jaar.