Museum Klok & Peel Asten eert artistieke duizendpoot Jef Rottiers

Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant en Björn Siffer, Schepen Cultuur en Toerisme van Mechelen openden donderdag 17 december samen letterlijk het drieluik van de Tuin der Lusten, een natuurgetrouwe kopie door Jef Rottiers van het schilderij dat onlosmakelijk met het Prado Museum in Madrid verbonden is.

Het drieluik is één van de schilderijen die nu te bewonderen zijn in het Museum Klok & Peel.

Jef Rottiers (1904-1985) was een artistieke duizendpoot. De man was niet alleen een bekwaam pedagoog en muziekdocent, maar ook een van de beste beiaardbespelers van zijn tijd, een productieve toondichter en een zeer gewaardeerde kunstschilder. Voldoende redenen voor Museum Klok en Peel in Asten om deze minzame kunstenaar komende maanden in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt met de expositie 'De wereld van Jef Rottiers rondom de Tuin der Lusten', die de komende wintermaanden in het museum te zien zal zijn.

Harry van der Loo verwelkomde de aanwezige gasten, in het bijzonder ook de weduwe van Jef Rottiers die vele schilderijen beschikbaar heeft gesteld voor deze expositie. De expositie is in recordtijd voorbereid en uitgevoerd door velen in het museum.

Henri Swinkels, zelf een bewonderaar van Jeroen Bosch, gaf aan aangenaam verrast te zijn over de kwaliteit van het schilderij. Het museum krijgt nog een extra compliment. De manier waarop het museum functioneert, het grote aantal vrijwilligers en de wijze van samenwerken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toont verwevenheid van museum en gemeenschap en verdient navolging.

Björn Schiffer, naast schepen van Mechelen ook ondervoorzitter van de Koninklijke Beiaardschool kon melden dat de eigen werken van Rottiers volgend jaar opnieuw worden uitgegeven en de hoop uitspreken dat deze mede de culturele band tussen Nederland en België gaan versterken en vele bezoekers uit België naar de tentoonstelling brengen.

Met ‘beste kijkers’ verwelkomde Luc Rombouts, bestuurslid van het museum en beiaardier toepasselijk zijn gehoor. Hij kende Jef Rottiers niet gedurende zijn leven maar des te meer via zijn composities. Creatief, dynamisch en veelzijdig zijn de stukken, waarvan het gezelschap er ook enkele te horen krijgt via het spel van Eddy Mariën op de ‘Bronzen Piano’.

Margo Halsted, als professor verbonden aan de universiteit van California, beschreef haar band met de kunstenaar Rottiers. Ook hoe zij in het bezit van het schilderij is gekomen, na het jaren bij de kunstenaar thuis te hebben mogen bewonderen. Vooral vindt zij het fijn dat het nu in het museum door velen kan worden bewonderd.

Hierna vond de opening plaats en werden de genodigden in de gelegenheid gesteld de tentoonstelling te bezichtigen.

Zie ook www.museumklokenpeel.nl.