Onthulling nieuwe logo’s Belangengroep en De Vurherd

Op zondag 3 januari heeft Belangengroep Lierop tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst de nieuwe logo’s onthuld voor zowel de Belangengroep als voor gemeenschapshuis De Vurherd.

Beide logo’s, ontworpen door Advertize visuele communicatie in Lierop, werden door de aanwezigen enthousiast ontvangen.

Belangengroep Lierop gaf aan Advertize de opdracht een eigentijds, fris, overzichtelijk, kleurrijk, toegankelijk, vriendelijk en samenhangend logo te ontwikkelen. Een bijkomend aandachtspunt was dat het om een combinatielogo tussen de Belangengroep enerzijds en gemeenschapshuis De Vurherd anderzijds ging.

 Aanleiding voor de nieuwe logo’s is de wens om te komen tot een (combinatie)website voor de Belangengroep en het gemeenschapshuis.

Tot op heden ontbreekt deze. De website bevat straks informatie over de Belangengroep met onder andere agenda, notulen, actueel nieuws en een digitaal dorpspanel. Wat betreft De Vurherd geeft de site informatie over de activiteiten en reserveringsmogelijkheden van de diverse ruimten.

De nieuwe website is in mei klaar en wordt gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de Belangengroep op 12 mei. Vanaf dan is de site ook operationeel.