Watermolenlandschappen bij IVN Asten-Someren

Tijdens een lezing voor IVN Asten-Someren op donderdag 28 januari staan watermolens en hun landschap centraal.

Hans de Mars, als ecohydroloog werkzaam bij Royal HaskoningDHV, doet dan de intrigerende wereld van de watermolens en de watermolenlandschappen uit de doeken.

De inleider zal stilstaan bij de vroegste geschiedenis van de watermolens, aloude functies, de ontwikkeling van het beekdal en hun positieve ecologische invloed.

Watermolens zijn door de eeuwen heen vaak van grote invloed geweest op de landschappelijke en ecologische ontwikkeling van beekdalen. dat we kunnen spreken over ‘watermolenlandschappen’ Juist hun eeuwenlange aanwezigheid in het landschap heeft er aan bijgedragen dat die invloed tot voor kort zelden werd erkend. Met de komst van de Kader Richtlijn Water staan watermolens opeens op gespannen voet met de ecologische ontwikkeling van beken. Maar eigenlijk onterecht. Hoog tijd dus voor een herwaardering van onze nog resterende watermolens en meer aandacht voor hun historische betekenis voor onze beekdalen, maar ook de nieuwe kansen die voor het grijpen liggen.
Vanzelfsprekend passeren daarbij ook de molens in de regio rond Asten de revue.

De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in verenigingsgebouw De Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten.

De toegang is gratis.