Misstanden in woningen arbeidsmigranten

Op dinsdag 26 januari heeft in Someren een controleactie plaatsgevonden met als doel om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren.

In totaal zijn er drie woningen gecontroleerd, twee in Someren en één in Lierop. Er zijn meerdere misstanden geconstateerd, waaronder diverse milieuovertredingen en een overtreding van de Wet op Accijns. Tegen alle overtredingen is of wordt opgetreden. Tijdens de brede controles stonden arbeidsomstandigheden, huisvesting, uitbuiting, uitkerings- en premiefraude, belastingontduiking en aanpak malafide uitzendbureaus centraal.

De controles zijn uitgevoerd door de gemeente samen met Politie, Brandweer, UWV, Endinet en VNG.

De volgende overtredingen zijn geconstateerd:
• Bewoners aangetroffen, die niet ingeschreven staan in de Basisregistratie. Voor enkele personen wordt een adresonderzoek gestart.
• Diverse milieuovertredingen. Verder onderzoek volgt.
• 1 keer strijdigheid bestemmingsplan. Verder onderzoek volgt.
• 1 keer illegale bebouwing. Verder onderzoek volgt.
• 1 keer onduidelijkheid met betrekking tot het gebruik van de woning (logies). Verder onderzoek volgt.
• 1 keer overtreding van de Wet op de Accijns. Inmiddels is de douane ter plaatse geweest en zijn er een boete en naheffing opgelegd.

Op alle adressen werd informatie opgehaald over de arbeidsomstandigheden van de bewoners. De gegevens worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt er eventueel verder onderzoek gestart.

De gezamenlijke acties zijn onderdeel van een samenwerkingsproject dat in Peelland wordt uitgevoerd om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel is om door actieve interventies Peelland-breed het zicht te krijgen op, het voorkomen en bestrijden van onder andere illegale huisvesting, uitbuiting en fraude. Hierbij wordt ingezet op multidisciplinaire handhavingsacties in combinatie met zorg. Het projectgebied betreft de zes Peelgemeentes: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Deelnemende partners naast de gemeentes zijn: Belastingdienst, Inspectie van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank, OM en Politie. Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt het project. Medio 2016 wordt het project geëvalueerd.