Afscheid van priester Richard Sum

Vanaf 2008 is de Poolse priester Richard Sum vanuit Brussel regelmatig naar de kerk van de H. Antonius van Padua in Heusden gekomen voor het verzorgen van een H. Mis in de Poolse taal.

Sindsdien is het aantal bezoekers van deze dienst dankzij de inzet van Richard Sum flink gegroeid.

Helaas komt hier een einde aan. Vanwege het aanvaarden van een andere functie binnen zijn congregatie De Paters van de Heilige Geest moet hij stoppen met zijn medewerking aan deze dienst.

Op zondag 31 januari was er een afscheidsviering in de kerk van de H. Antonius van Padua.